Door onvoldoende betondekking kunnen vocht en zuurstof doordringen tot het wapeningsstaal. Het staal gaat roesten, zet uit en drukt het beton weg. In de volksmond noemt men dit betonrot.


Weghakken van het gecarbonateerde beton tot achter het wapeningsstaal.

Na het zorgvuldig ontroesten wordt de hechtprimer aangebracht.

Repareren van het beton met een speciale reparatiemortel.

Egaliseren van het ruwe oppervlak en aanzetten.

Afwerken met een duurzaam verfsysteem.
Het op deze wijze repareren van betonrot kent veel voordelen. Het veroorzaakt de minste overlast voor bewoners of gebruikers van het gebouw. Het wapeningsstaal wordt zodanig ingepakt
dat zuurstof en vocht geen toegang meer hebben. Afhankelijk van het type reparatiemortel kunnen ook de constructieve eigenschappen van het betonmateriaal worden hersteld.