Kraay Schilders past de volgende spuittechnieken toe:
Airless spuiten (muurverven), HVLP spuiten (lakken), Drukvat spuiten (meerkleurige muurverven).

Airless spuiten
Bij airless spuiten wordt de lak onder een druk van >100 bar zonder toevoeging van lucht door een nauwe spuitnozzle geperst. Door de grote drukval expandeert de uit de spuitopening komende straal, die daarbij spontaan uiteenvalt in kleine druppeltjes. De lak heeft een veel hogere viscositeit en daardoor een lager oplosmiddelgehalte dan bij pneumatisch en elektrostatisch spuiten. Het applicatierendement is 40 – 80%.

HVLP spuiten
HVLP (high volume low pressure) ofwel hoogrendement pneumatisch spuiten is een vernevelingstechniek waarbij met een lage persdruk (0,3 -- 0,7 bar) en een groot volume aan lucht wordt gewerkt. De gemiddelde diameter van de lakdruppeltjes is betrekkelijk groot. Daardoor treedt veel minder terugslag (overspray) op, zodat het applicatierendement aanzienlijk hoger (maximaal 80%) is dan bij het pneumatisch spuiten (30-60%).